Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE

Zakaj finančna analiza?

 • Vsako podjetje mora redno analizirati poslovanje in redno opravljati finančno analizo poslovanja.
 • Finančna analiza omogoča poslovodstvu podrobnejši vpogled v poslovanje podjetja.
 • S pomočjo finančne analize pridobite informacije kako uspešno posluje vaše podjetje.
 • Naše storitve vam omogočajo prenos znanja v vaše podjetje, kar zadeva finančno analizo.
 • Objavite vaše finančne podatke in kazalnike brezplačno na spletu, tako da so brezplačno na voljo vašim poslovnim partnerjem.
 • Ste hitrorastoče podjetje – promovirajte se brezplačno z vašimi finančnimi podatki na spletu v kategoriji hitrorastočih podjetij.
 • Analizirajte kazalnike dobičkonosnosti in donosa, upravljanja s sredstvi, upravljanja z dolgom, upravljanja z obratnimi sredstvi, analizirajte kazalnike likvidnosti, kazalnike produktivnosti (1) skozi čas, (2) v primerjavi s panogo in (3) v primerjavi z najbolj uspešnimi podjetji v vaši panogi.
 • Izkaz finančnih tokov pove, kolikšen denarni tok ustvarja opazovano podjetje, koliko finančnih sredstev je na voljo za investicije ter poplačilo dolgov. Nadalje pove kako uspešno opazovano podjetje upravlja z obratnimi sredstvi, kakšna je višina investicij in dezinvesticij ter višina zadolževanja oziroma razdolževanja.
 • Na voljo je preko 50 finančnih in drugih kazalnikov. Pojasnila kazalnikov z enačbami za izračun je moč pridobiti z naročilom finančne analize.
 • Analizirajte gibanje posameznih stroškovnih kategorij in identificirajte dejavnike, ki vplivajo na gibanje stroškov.
 • Storitev je dvofazna – na podlagi finančne analize se identificirajo tisti posamezni stroški, ki so se povečali in nadalje preko intervjuja se pridobi vsebinska pojasnila zakaj so se povečali:
 • PRIMER:
  Na primer: Finančna analiza pokaže, da so se stroški storitev v letu 2013 povečali. Analiza stroškov storitev v letu 2013 pokaže, da je vzrok za povečanje stroškov storitev povečanje stroškov prevoza. Z intervjujem odgovornih za stroške prevoza se ugotovi, da so se stroški prevoza povečali zaradi rasti cen naftnih derivatov v letu 2013.
 • Analiza prodaje.
 • Analiza kupcev.
 • Analiza dobaviteljev.
 • Teoretična pojasnila finančnih kazalnikov vam omogočajo razumevanje finančne analize in posledično razumevanje poslovanja vašega podjetja (prenos finančnega znanja v vaše podjetje).
Vnesite vaše povpraševanje

Izdelava finančne analize in sicer izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz finančnih tokov, kazalniki, pojasnila vse za 5 letno obdobje in primerjava s panogo!

Spletna stran in vse storitve so neprofitne in raziskovalne!

Baza finančnih analiz

Brezplačno se promovirajte na spletni strani www.finanaliza.com z vašimi finančnimi poročili.

There is also possible to access financial analysis in English language.


Carrefour Group Financial analysis
Industry:Retail

Rewe Group Financial analysis
Industry:Retail

Comparison Carrefour Group and Rewe GroupFinancial analysis
Industry:Retail

BNP Paribas Group Financial analysis
Industry:Banking&FinancePregled storitev
Finančna analiza podjetja
Analiza stroškov režije
Analiza stroškov dela
Analiza stroškov v proizvodnji
Analiza odhodkov v trgovinskemu podjetju
Analiza prodaje
Analiza kupcev
Analiza dobaviteljev
Cialis 5mg Belgie,Cialis 5 Mg Kopen,Cialis 5mg Bestellen cialis 5 mg Cialis 5mg Belgie,Cialis 5 Mg Kopen,Cialis 5mg Bestellen cialis fk cialis kopen zonder recept in nederland cialis kopen Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra fk Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra pillen Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra pil Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra kopen

Levitra 10 Mg Kopen,levitra 10 Mg Ervaringen,levitra 10 Mg,levitra 10 Mg Bayer levitra 10 mg kopen Levitra 10 Mg Kopen,levitra 10 Mg Ervaringen,levitra 10 Mg,levitra 10 Mg Bayer levitra 10 mg Levitra 10 Mg Kopen,levitra 10 Mg Ervaringen,levitra 10 Mg,levitra 10 Mg Bayer levitra 20 mg kopen Levitra 10 Mg Kopen,levitra 10 Mg Ervaringen,levitra 10 Mg,levitra 10 Mg Bayer levitra 20 mg Kamagra Kopen kamagra kopen Kamagra Kopen kamagra 100mg Kamagra Bestellen kamagra bestellen

kamagra gel kamagra gel kamagra gel kamagra gel kaufen-- Cialis 5mg Belgie,Cialis 5 Mg Kopen,Cialis 5mg Bestellen cialis 5 mg Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra kopen Kamagra Kopen kamagra kopen Cialis Compendium,cialis Compendium Suisse,cialis 20 Mg Compendium cialis compendium