Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE
kamagra 100 kamagra 100mg kamagra kopen kamagra online cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online

Zakaj finančna analiza?

 • Vsako podjetje mora redno analizirati poslovanje in redno opravljati finančno analizo poslovanja.
 • Finančna analiza omogoča poslovodstvu podrobnejši vpogled v poslovanje podjetja.
 • S pomočjo finančne analize pridobite informacije kako uspešno posluje vaše podjetje.
 • Naše storitve vam omogočajo prenos znanja v vaše podjetje, kar zadeva finančno analizo.
 • Objavite vaše finančne podatke in kazalnike brezplačno na spletu, tako da so brezplačno na voljo vašim poslovnim partnerjem.
 • Ste hitrorastoče podjetje – promovirajte se brezplačno z vašimi finančnimi podatki na spletu v kategoriji hitrorastočih podjetij.
 • Analizirajte kazalnike dobičkonosnosti in donosa, upravljanja s sredstvi, upravljanja z dolgom, upravljanja z obratnimi sredstvi, analizirajte kazalnike likvidnosti, kazalnike produktivnosti (1) skozi čas, (2) v primerjavi s panogo in (3) v primerjavi z najbolj uspešnimi podjetji v vaši panogi.
 • Izkaz finančnih tokov pove, kolikšen denarni tok ustvarja opazovano podjetje, koliko finančnih sredstev je na voljo za investicije ter poplačilo dolgov. Nadalje pove kako uspešno opazovano podjetje upravlja z obratnimi sredstvi, kakšna je višina investicij in dezinvesticij ter višina zadolževanja oziroma razdolževanja.
 • Na voljo je preko 50 finančnih in drugih kazalnikov. Pojasnila kazalnikov z enačbami za izračun je moč pridobiti z naročilom finančne analize.
 • Analizirajte gibanje posameznih stroškovnih kategorij in identificirajte dejavnike, ki vplivajo na gibanje stroškov.
 • Storitev je dvofazna – na podlagi finančne analize se identificirajo tisti posamezni stroški, ki so se povečali in nadalje preko intervjuja se pridobi vsebinska pojasnila zakaj so se povečali:
 • PRIMER:
  Na primer: Finančna analiza pokaže, da so se stroški storitev v letu 2013 povečali. Analiza stroškov storitev v letu 2013 pokaže, da je vzrok za povečanje stroškov storitev povečanje stroškov prevoza. Z intervjujem odgovornih za stroške prevoza se ugotovi, da so se stroški prevoza povečali zaradi rasti cen naftnih derivatov v letu 2013.
 • Analiza prodaje.
 • Analiza kupcev.
 • Analiza dobaviteljev.
 • Teoretična pojasnila finančnih kazalnikov vam omogočajo razumevanje finančne analize in posledično razumevanje poslovanja vašega podjetja (prenos finančnega znanja v vaše podjetje).
Vnesite vaše povpraševanje

Izdelava finančne analize in sicer izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz finančnih tokov, kazalniki, pojasnila vse za 5 letno obdobje in primerjava s panogo!

Spletna stran in vse storitve so neprofitne in raziskovalne!

Baza finančnih analiz

Brezplačno se promovirajte na spletni strani www.finanaliza.com z vašimi finančnimi poročili.

Pregled storitev
Finančna analiza podjetja
Analiza stroškov režije
Analiza stroškov dela
Analiza stroškov v proizvodnji
Analiza odhodkov v trgovinskemu podjetju
Analiza prodaje
Analiza kupcev
Analiza dobaviteljev