Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE
Viagra Original Indication Viagra Generic Over the Counter Viagra Generic Brands Levitra Originale Levitra Original 20mg Levitra Generic Price Levitra Generic Availability Kamagra Oral Jelly Buy Kamagra Oral Jelly Australia Kamagra Tablets Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline
Vnesite vaše povpraševanje
Veselimo se vašega sporočila.

Analiza stroškov dela


Stroški dela se razčlenijo na raven vsakega delovnega mesta po opazovanem letu, tako da je mogoč vpogled katera delovna mesta s kakšno višino stroškov so prisotna v opazovanem letu; Omogočeno je spremljanje rasti stroškov dela po posameznem delovnem mestu, organizacijski enoti in na ravni podjetja;

Storitev je primerna za podjetja, ki zaznavajo rast stroškov dela s ciljem, da se identificira tiste stroškovne kategorije, ki so vzrok za rast stroškov;

Podane finančne kategorije so le okvirne; Dejanska vsebina finančnih poročil je odvisna od organizacije računovodstva in informacijske podpore.

Pregled storitev
Finančna analiza podjetja
Analiza stroškov režije
Analiza stroškov dela
Analiza stroškov v proizvodnji
Analiza odhodkov v trgovinskemu podjetju
Analiza prodaje
Analiza kupcev
Analiza dobaviteljev