Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE
Viagra Original Indication Viagra Generic Over the Counter Viagra Generic Brands Levitra Originale Levitra Original 20mg Levitra Generic Price Levitra Generic Availability Kamagra Oral Jelly Buy Kamagra Oral Jelly Australia Kamagra Tablets Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline
Vnesite vaše povpraševanje
Veselimo se vašega sporočila.

Kazalniki


Z naročilom finančne analize se vam dostavijo tudi teoretična pojasnila kazalnikov z enačbami za izračun kazalnikov;

Pri kazalnikih označenimi z "*" je potreben vpogled v računovodsko dokumentacijo in se jih naroči ločeno.

1.ANALIZA PRODAJE

2.KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

2.1.DONOS NA SREDSTVA (RETURN ON TOTAL ASSETS)
2.2.DONOS NA KAPITAL (RETURN ON EQUITY)
2.3.DOBIČEK IZ POSLOVANJA V CELOTNIH SREDSTVIH (BASIC EARNING POWER)
2.4.ČISTI DOBIČEK V PRODAJI (PROFIT MARGIN ON SALES)
2.5.DOBIČEK IZ POSLOVANJA V PRODAJI (EBIT MARGIN ON SALES)
2.6.STROŠKI MATERIALA (STORITEV, DELA) V PRODAJI
2.7.TRGOVSKO PODJETJE: KOSMATI DONOS IZ PRODAJE
2.8.PROIZVODNO PODJETJE: KOSMATI DONOS IZ PRODAJE
2.9.GIBANJE STROŠKOV DELA, MATERIALA IN STORITEV PANOGA

3.KAZALNIKI LIKVIDNOSTI

3.1.KRATKOROČNI KOEFICIENT (CURRENT RATIO)
3.2.POSPEŠENI KOEFICIENT (QUICK RATIO)
3.3.HITRI KOEFICIENT

4.KAZALNIKI UPRAVLJANJA Z AKTIVO

4.1.KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG (INVENTORY TURNOVER RATIO)
4.2.DNEVI VEZAVE ZALOG
4.3.KOEFICIENT OBRAČANJA TERJATEV
4.4.DNEVI VEZAVE TERJATEV (DAYS SALES OUTSTANDING)
4.5.POVPREČNI DNEVI VEZAVE TERJATEV (AVERAGE DAYS SALES OUTSTANDING)*
4.6.ZALOGE V PRODAJI
4.7.TERJATVE IZ POSLOVANJA V PRODAJI
4.8.POSLOVNE OBVEZNOSTI V PRODAJI (Izjemoma je kazalnik vpisan med kazalnike upravljanja z aktivo, ker gre za analizo obratnih sredstev)
4.9 OPERATIVNA NETO OBRATNA SREDSTVA (NET OPERATING WORKING CAPITAL)
4.10.SKUPNI OPERATIVNI KAPITAL (TOTAL OPERATING CAPITAL)
4.11.SKUPNI OPERATIVNI KAPITAL V PRODAJI (OPERATING CAPITAL REQUIREMENT RATIO)
4.12.OBRAT NETO OSNOVNIH SREDSTEV (NET FIXED ASSETS TURNOVER RATIO)
4.13.OBRAT OSNOVNIH SREDSTEV (FIXED ASSETS TURNOVER RATIO)*
4.14.OBRAT CELOTNIH SREDSTEV (TOTAL ASSETS TURNOVER RATIO)

5.KAZALNIKI UPRAVLJANJA Z DOLGOM

5.1.SKUPNI DOLG V CELOTNIH SREDSTVIH (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSETS)
5.2.POKRITOST OBRESTNIH ODHODKOV Z DOBIČKOM IZ POSLOVANJA (TIMES INTEREST EARNED)
5.3.PREJETA POSOJILA V PASIVI
5.4.KRATKOROČNI DEL PREJETIH POSOJIL V PASIVI

6.KAZALCI FINANČNE STABILNOSTI

6.1.FINANČNA STABILNOST
6.2.DOLGOROČNA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV IN ZALOG
6.3.KAPITALSKA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV
6.4.STOPNJA SAMOFINANCIRANJA

7.PRODUKTIVNOST

7.1.PRODAJA NA ZAPOSLENEGA
7.2.STROŠKI DELA NA ZAPOSLENEGA
7.3.OPREMLJENOST DELA S SREDSTVI -OSNOVNA SREDSTVA PO ODPISANI VREDNOSTI
7.4.OPREMLJENOST DELA S SREDSTVI*
7.5.STOPNJA ODPISA OSNOVNIH SREDSTEV*
7.6.PRODAJA V FONDU DELOVNIH UR*
7.7.FOND UR NA ZAPOSLENEGA*
7.8.STOPNJA NADUR (OVER TIME RATE)*
7.9.ANALIZA ZAPOSLENOSTI*
7.10.DELEŽ IZOSTANKA Z DELA (DOPUST) V FONDU UR *
7.11.DELEŽ IZOSTANKA Z DELA (BOLNIŠKA) V FONDU UR *

8.ANALIZA KUPCEV IN DOBAVITELJEV*

8.1.NOVI KUPCI*
8.2.IZGUBLJENI KUPCI*
8.3.USPEŠNOST TRŽENJA*
8.4.LETNA PRODAJA NA PRODAJNIKA*
8.5.ŠTEVILO KUPCEV NA PRODAJNIKA*
8.6.OBSEG PRODAJE NA KUPCA*
8.7.NOVI IN IZGUBLJENI DOBAVITELJI*

9.UČENJE IN RAST*

9.1.STOPNJA INOVACIJ*
9.2.STOPNJA INVESTICIJ*
9.3.ŠTEVILO UR IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA*
9.4.VLAGANJE V INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO V PRODAJI*
9.5.VLAGANJE V INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO V OSNOVNIH SREDSTVIH*
9.6.VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ V PRODAJI*
9.7.ŠTEVILO IN DELEŽ ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI*
Pregled storitev
Finančna analiza podjetja
Analiza stroškov režije
Analiza stroškov dela
Analiza stroškov v proizvodnji
Analiza odhodkov v trgovinskemu podjetju
Analiza prodaje
Analiza kupcev
Analiza dobaviteljev
kamagra prix kamagra 100mg kamagra jelly canada acheter levitra levitra prix viagra prix viagra pharmacie kamagra oral jelly kamagra jelly acheter kamagra acheter viagra viagra ordonnance viagra sans ordonnance kamagra jelly kamagra pas cher