Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE
Viagra Original Indication Viagra Generic Over the Counter Viagra Generic Brands Levitra Originale Levitra Original 20mg Levitra Generic Price Levitra Generic Availability Kamagra Oral Jelly Buy Kamagra Oral Jelly Australia Kamagra Tablets Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline
Vnesite vaše povpraševanje
Veselimo se vašega sporočila.


FINANCIAL ANALYSIS IN ENGPrimer finančne analize


Finančna analiza vam omogoča vpogled v ekonomiko poslovanja vašega podjetja ali v ekonomiko opazovanega podjetja.

Omogoča vam vpogled v dejavnike, ki vplivajo na dobičkonosnost vašega poslovanja, na dejavnike generiranja denarnega toka in višino denarnega toka, ki ga generira opazovano podjetje, na gibanje obratnih sredstev, na gibanje stopnje zadolženosti in še več.

Nadalje omogočen je vpogled v trende v poslovanju skozi čas in omogočena je primerjava z vašo panogo ter najboljšimi podjetji v panogi.

Spodnji primer je analiza poslovanja podjetja s področja informacijske tehnologije, ki je v ekspanzivni fazi rasti.

Finančna analiza v spodnjem primeru je samo del finančne analize, ki se lahko opravi na opazovanem podjetju in služi samo za demonstracijo. Finančni izkazi so delno fiktivni in prirejeni ter jih ni mogoče uporabljati za dejanske poslovne analize in primerjave.Finančna analiza

Podjetje je od konca leta 2013 do konca leta 2017 v povprečju na leto povečevalo obseg poslovanja za 51 odstotkov. Pri tem je dosegalo zavidanja vredno dobičkovno stopnjo (20,5 odstotka v letu 2017), ki je bila v povprečju kar dvakrat višja od tiste v panogi. Glavni vzrok je v zmanjševanju deleža stroškov blaga, materiala in storitev v prihodkih iz poslovanja (delež slednjih se je v primerjavi z letom 2014 močno znižal), pa je posledica dejstva, da je podjetje začelo izkoriščati svoje prednosti zaradi povečevanja obsega poslovanja.

Delež stroškov dela na enoto prihodka iz poslovanja ostaja nespremenjen, kar najverjetneje odseva ekonomiko industrije oziroma dejstvo, da je rast podjetja neposredno povezana s številom zaposlenih.

Padec čiste donosnosti kapitala v letu 2017 je predvsem posledica nižjega finančnega vzvodja in pa tega, da je podjetje v letu 2016 vknjižilo precejšen izredni dobiček. Kljub temu je podjetje celo izboljšalo proizvodnost sredstev, kar je še dodaten znak za vedno boljšo ekonomiko poslovanja.

Podjetje pospešeno povečuje obseg operativne akumulacije, kar mu omogoča letne investicije na primer v letu 2017 v velikosti približno 597.000 EUR. Slika denarnega toka kaže, da podjetje ne investira v takšnem obsegu, kot bi lahko. Posledica je velik prosti denarni tok, ki ga podjetje izkorišča za zmanjševanje zadolženosti in pa za povečevanje kapitala v obliki zadržanih dobičkov. Zato se krepita tako finančna pozicija podjetja kot njegova vrednost.

Prikaz finančnih podatkov

TABELA (Neobvezujoč vzorec samo za prezentacijo)1 : FINANČNA ANALIZA

Pregled storitev
Finančna analiza podjetja
Analiza stroškov režije
Analiza stroškov dela
Analiza stroškov v proizvodnji
Analiza odhodkov v trgovinskemu podjetju
Analiza prodaje
Analiza kupcev
Analiza dobaviteljev