Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE
Vnesite vaše povpraševanje
Veselimo se vašega sporočila.

Analiza gibanja stroškov materiala in storitev - režija


Pridobite natančnejši vpogled v gibanje posameznih kategorij stroškov materiala in storitev; (1) Identificirajte tiste posamezne stroškovne kategorije, ki so se povečale in (2) pridobite pojasnila zakaj so v določenem letu posamezne stroškovne kategorije povečale; Storitev je primerna za podjetja, ki zaznavajo rast stroškov materiala in storitev – režija s ciljem, da se identificira tiste stroškovne kategorije, ki so vzrok za rast stroškov;

Na primer: stroški storitev so se v letu 2013 povečali; Analiza stroškov storitev pokaže, da je vzrok za povečanje stroškov storitev povečanje stroškov prevoza; Z intervjujem odgovornih za stroške prevoza ugotovite, da so se stroški prevoza povečali zaradi rasti naftnih derivatov v letu 2013;

Na ta način poslovodstvo opazovanega podjetja in drugi uporabniki finančnih poročil pridobijo vpogled v poslovanje podjetja.

Pregled storitev
Finančna analiza podjetja
Analiza stroškov režije
Analiza stroškov dela
Analiza stroškov v proizvodnji
Analiza odhodkov v trgovinskemu podjetju
Analiza prodaje
Analiza kupcev
Analiza dobaviteljev